**

 
 

®
Aix Scientifics®   Clinical Research Organisation

Let op: hier beschrijven we ons gegevensbeschermingen beleid. Aix Scientifics® is niet in staat om te controleren in welke mate gouvernementele instellingen, geheime diensten, provider of misdadigers het data verkeer onderscheppen, opslagen of evalueren.

Aix Scientifics® gegevens bescherming   .

Algemeen proberen we uw verblijf op deze website zo veilig mogelijk te maken. Wij wekken geen ergernis op met cookies, banners, frames, iFrames, Java, Flash of met pop-up vensters. Aix Scientifics® komt nationale, Europese en internationale regelgeving op het gebied van gegevens bescherming en Europese kwaliteits-criteria voor websites binnen het gezondheidwezen na (eEurope 2002) ..

Het algemeen toegankelijke gedeelte van onze website is bedoeld voor het publiek. Het was ontworpen om het huidige onderneming voor te stellen. Op geen enkel punt van onze website geven wij medisch advies. Deze website ontvangt geen externe financiering. Op geen enkel punt van ons algemeen toegankelijke gedeelte van de website maken wij reclame voor producten, diensten of andere belangen van derden. Zoveer op websites van derden ge-linkt wordt, wordt er expliciet op gewezen.

In het publiek toegankelijke deel van onze website wordt het gedrag van de gebruiker niet personengebonden gecontroleerd. Behalve de standaard server log bestanden (met browsers, besturingssystemen, verwijzingen, het IP-adres) laat u geen sporen op onze website. We gebruiken deze informatie uitsluitend om fouten in onze website te vinden en te verwijderen, maar niet voor marketing doeleinden. Verder zal deze informatie in welke vorm dan ook niet voor derden beschikbaar gesteld worden.

In het publiek toegankelijke gedeelte van onze website wordt JavaScript uitsluitend voor eenvoudige navigatie gebruikt. Alle pagina's en informatie moeten ook zonder JavaScript toegankelijk zijn.

Voor zover in het publiek toegankelijke gedeelte persoonsgegevens met behulp van formulieren verzameld worden, worden deze gegevens niet afgedwongen. Aix Scientifics® zal de verzamelde gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor zij bestemd zijn gebruiken en zonder uw uitdrukkelijke verzoek niet aan derden doorgegeven worden. Normaal gesproken wordt spam van ons onmiddellijk verwijderd, zakelijke post aan de andere kant wordt jarenlang bewaart (maar niet op deze server).

Het beschermde gedeelte van onze website is alleen toegankelijk via de login. Er is behoefte aan voldoende rechten, die alleen worden verleend als onderdeel van een schriftelijke overeenkomst. Communicatie vindt alleen versleuteld plaats. Om te kunnen aantonen hoe en wanneer de studie gegevens werden verzameld zal hier elke stap die u als gebruiker neemt, opgeslagen worden in de databank. U mag het gevoel hebben geobserveerd te worden.

Het beschermde gedeelte van onze website is ontworpen ter ondersteuning van projecten van onze klanten. Deze betalen ons voor deze dienst.

Tijdens klinische fase I tot en met fase IV studies worden uitsluitend gegevens verzameld voor welke de arts een schriftelijke toestemming van de patiënt / proefpersoon / donor heeft. Ter voorkoming van verwarring is de arts in staat, indien hij het hulprijk vindt, in het kader van de studie om bijvoorbeeld het ID-nummer van de patiënten in de kliniek te gebruiken. Persoonlijke gegevens, zoals deze kunnen alleen gezien worden door de onderzoekers uit de betrokken kliniek en de beheerder. Deze gegevens zullen niet worden gezien door medewerkers van Aix Scientifics® artsen, noch andere derden.

De desbetreffende sponsor van een studie krijgt in aanvulling tot het statistische verslag, een kopie van de databank. Zowel het rapport als de databank kopie bevatten alleen anonieme gegevens. Zoveer eventuele individuele gevallen worden gemeld, worden deze uitsluitend aan de hand van het doorlopende patiëntennummer en de leeftijd in jaren geïdentificeerd.

Wanneer in een project aanvullende persoonlijke gegevens worden verzameld, wordt u eerder in detail erover geïnformeerd en heeft u schriftelijke toestemming ertoe gegeven. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het door u beoogde doel. Zij zullen in geen geval worden doorgegeven aan een derde partij en nooit deel uitmaken van een verslag. Als u vragen hebt over uw persoonlijke gegevens, kunt u contact opnemen met onze gemachtigde voor databescherming :

Onze gemachtigde voor gegevensbescherming kunt u bereiken op het emailadres :URL: https://aix-scientifics.eu/nl/policy.html     ( QR | DM  code ) (vCard) [ printed: 12.07.2024 19:40 GMT]
Copyright © 1996-2024   Aix Scientifics® CRO, Aken (Aachen), Duitsland (laatst gewijzigd : 11.02.2024)
Impressum | Gegevensbescherming | Zoeken